Pokud Vás naše nabídka zaujme 
stáhněte a vytiskněte si přihlášku

Pokud Vás naše nabídka zaujme stáhněte si přihlášku.

 
 

 80,0 kB

 16,0 kB

 32,0 kB

 
     
Rodiče s dětmi  I  Žactvo  I  Florbal žáci  I  Florbal dorostenci  I  Florbal muži  I  Volejbal  I  ZTV  I  Šachy žactvo  I  Šachy  I  TOM

 

 Rodiče s dětmi

Zařazení oddílu: oddíl všestrannosti předškolních dětí
Oddíl určen pro děti 1,5 - 6  let s rodiči, prarodiči popř. starším sourozencem (nad 15 let)
Vedoucí Mgr: Bronislava Šeinerová, tel. 581 604 682, mob. 723 492 212
Stručně k činnosti středa  17-18 hod. v sále Sokolovny
 • získávání základních pohybových dovedností
 • rozvíjení drobné motoriky
 • seznamování s náčiním a nářadím
 • seznamování s základní míčovou technikou
 • odstraňování psychických zábran
 • osamostatňování
 • upevňování citových vazeb
 • rytmus, zpívání, říkadla
 • soutěže a závody
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru

 Žactvo

Zařazení oddílu oddíl všestrannosti chlapců i dívek školního věku
Oddíl určen pro žáky 7 - 14 let
Vedoucí Mgr. Marie Šturmová, tel. 581 604 551
Stručně k činnosti středa 18-19 hod. v sále sokolovny
 • rozcvičky a cvičení na nářadí - všeobecná gymnastika  
 • hry(závodní, míčové, ringo a jiné), atletika
 • cvičení s hudbou
 • celoroční soutěže: docházka, atletika, dovednostní soutěže
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru

 Florbal žáci

Zařazení oddílu oddíl florbalu žáků
Oddíl určen pro žáci 9 - 13 let
Vedoucí Jakub Mrkva, mob. 605 294 215, Vlastimil Lipka, mob. 605 432 673 
Stručně k činnosti pondělí 15:30 - 17:30 v sále Sokolovny 
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru

 Florbal dorostenci

Zařazení oddílu oddíl florbalu dorostenců
Oddíl určen pro žáci 14 - 18 let
Vedoucí Jakub Mrkva, mob. 605 294 215, Vlastimil Lipka, mob. 605 432 673 
Stručně k činnosti pondělí 17:30 - 19:30 v sále Sokolovny                                                             středa 15:00 - 17:00 v sále Sokolovny                                                                   pátek 14:30 - 16:30 v sále Sokolovny
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru

 Florbal můži

Zařazení oddílu oddíl florbalu mužů
Oddíl určen pro muži nad 18 let
Vedoucí
Stručně k činnosti pondělí v sále Sokolovny
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru

 Volejbal

Zařazení oddílu oddíl volejbalu
Oddíl určen pro Muži a ženy nad 18 let
Vedoucí Mgr. Aleš Kubíček, tel. 581 605 493, mob. 603 393 890
Stručně k činnosti úterý 20:00 - 21:30 hod. v tělocvičně SPŠ Hranice (u BILLY)
 • zahájení činnosti od října
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru

 Zdravotní tělesná výchova

Zařazení oddílu oddíl zdravotní tělesné výchovy
Oddíl určen pro Muži a ženy bez rozdílu věku
Vedoucí Olga Kopecká, tel: 581 602 433, mob. 602 844 037
Stručně k činnosti středa 19 - 20 hod v sále Sokolovny
 • trochu aerobiku na rozehřátí
 • protahování těla
 • posilování, formování postavy
 • cvičení na míčích
 • cvičení je vhodné i pro začátečníky
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru

 Šachy žactvo  

Zařazení oddílu oddíl šachů
Oddíl určen pro žactvo od 6 - 15 let
Vedoucí Bohuslav Hons, tel: 581 604 997, mob. 608 617 094
Stručně k činnosti
středa 15 - 17 hod ve velké klubovně  Sokolovny v 1.poschodí (u kavárny)
 • 15 - 16 hod. začátečníci, 16 - 17 hod. pokročilí
 • rozvoj koncentrace a logického myšlení
 • výuka začátečníků i pokročilých
 • možnost účasti v soutěžích
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru

 Šachy

Zařazení oddílu oddíl šachů
Oddíl určen pro muže a ženy nad 18 let
Vedoucí Bohuslav Hons, tel: 581 604 997, mob. 608 617 094
Stručně k činnosti
pondělí 16:30 - 18:00 hod ve velké klubovně Sokolovny v 1.poschodí 
(u kavárny)
 • rozvoj koncentrace a logického myšlení
 • pro začátečníky i pro pokročilé
 • možnost účasti v soutěžích
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru

 Turistický oddíl mládeže

Zařazení oddílu oddíl turistiky žactva
Oddíl určen pro žáci  9 - 15 let
Vedoucí Mgr. Jaroslava Benešová, tel. 581 606 821
Stručně k činnosti
v klubovně turistiky v Sokolovně
 • práce s mapou a buzolou, topografické značky
 • uzlování, Morseova abeceda
 • poznávání přírody, rostlin a památek
 • turistické výlety
Příspěvky ČOS + jednoty

nahoru